Donateurs

Wilt u ons steunen ?

De B.B.V. krijgt geen subsidie van wie dan ook om haar werk te doen. Wij zijn voor onze inkomsten geheel afhankelijk van de contributie van onze leden en giften van donateurs.

Als donateur kunt u elk bedrag, met een minimum van € 10,- , overmaken naar Giro no. 43 73 424  ten name van de B.B.V. te Utrecht, onder vermelding Donatie. Indien u op de hoogte gehouden wil worden van onze activiteiten, vermeld dan uw naam en adres op de overschrijving.