Lid worden

Aanmeldingsprocedure

Hoe kunt u zich als lid bij ons aansluiten ?

 1. Maak per telefoon of e-mail aan de ledenadministratie kenbaar dat u lid wilt worden van de Bowen Belangen Vereniging.
  Ledenadminstratie Yvonne Somers:
  tel. 0172-500266, e-mail [email protected]

 2. Stort  een eenmalige vergoeding van € 25,- voor het informatiepakket en de inschrijvingskosten op Postbank rekening nummer 4373424 t.n.v. De Bowen Belangen Vereniging te Utrecht. Onder vermelding van uw eigen naam.

 3. Per e-mail of per post wordt het informatiepakket verzonden, bestaande uit statuten, Huishoudelijk Reglement, Beroepsprofiel Bowenbehandelaar, Verenigingsprofiel en het aanmeldingsformulier.

 4. Vul het aanmeldingsformulier in (met de computer), print het uit, en stuur het ondertekend en gedateerd met de gevraagde kopieën aan bovenstaand adres.
  Wilt u ook het aanmeldingsformulier digitaal naar bovenstaand e-mail adres sturen.

 5. Als u bent geaccepteerd als lid krijgt u een rekening voor het lopende jaar. De contributie bedraagt € 75,- per jaar.

 
Toelatingscriteria

Ieder toekomstig lid moet een geldig diploma kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij over voldoende algemene therapie-specifieke kennis en vaardigheden beschikt.

Het aanvraag formulier met o.a uw verklaring dat u de Statuten, het Huishoudelijk reglement, het Beroepsprofiel Bowenbehandelaar en de besluiten van het bestuur eerbiedigt dient ondertekend te zijn.

Iedere behandelaar dient ten aanzien van de praktijkvoering te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het beroepsprofiel.