Vereniging - Doelstelling

Het profiel van de vereniging

De Bowen Belangen Vereniging is in 2003 opgericht om de belangen van de leden die geschoold zijn in de door Tom Bowen ontwikkelde behandeltechnieken te behartigen.

Doel van de vereniging

  • Het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging met betrekking tot de Bowen Techniek en aan Bowen gerelateerde technieken.
  • Het maatschappelijk aanzien van de Bowen Therapie op een professionele manier te verhogen en daardoor het verbreiden van de Bowen Techniek in de ruimste zin des woords.
  • Het bevorderen van de kwaliteit in de uitoefening van de Bowen Techniek.
  • Een onafhankelijk vereniging te zijn voor (aspirant) Bowenbehandelaars.
  • Erkenning verwerven voor de Bowen Techniek als behandelmethodiek binnen de gezondheidszorg (regulier en complementair) en de zorgverzekeraars.