De techniek/Historie

De techniek

Bowen heeft de theorie van zijn techniek nooit uitgewerkt en op schrift gezet. Met als gevolg dat er verschillende theorieën in omloop zijn.
Echter een uitgangspunt is algemeen aanvaard n.l. dat iedere lichaamscel trilt op zijn eigen unieke wijze.
Als de energie ( vibrerende energie) voor deze trilling geblokkeerd raakt of opraakt kunnen verstoringen ontstaan ( onbalans ) waardoor men ziek wordt of een kwaal ontwikkelt.
De zachte rolbeweging op specifieke plaatsen geeft een signaal aan het lichaam, via het bindweefsel aan o.a. spieren en organen, om het zelfgenezend vermogen te activeren waardoor de trilling van de lichaamcel wordt aangepast. ( de balans herstelt zich )

Historie

De Bowen Techniek is al lang populair in Australië en Nieuw-Zeeland. De techniek werd ontwikkeld door Thomas Bowen (1916-1982). Hij had een grote interesse in lichaamswerk en observeerde lange tijd mensen en dieren.
Bowen schreef nooit over zijn techniek en probeerde deze ook nooit uit te leggen. Bowen heeft met zes leerlingen samengewerkt, voornamelijk chiropractors en osteopaten, die zijn methoden bestudeerden. Iedere student sloot zijn leertijd af met weer andere ideeën over zijn techniek. Het resultaat was dat er na Bowens dood diverse theorieën ontstonden over de precieze aard van de genezingsmethode.

Een van Bowens studenten, Oswald Rentsch, was een massagetherapeut en 2½ jaar in de leer bij Bowen. Na de dood van Bowen verwerkte Rentsch de Bowen Techniek in zijn eigen behandelmethode en begon hij deze ook aan anderen te onderwijzen. In 1990 had de methode zich verspreid van Australië naar Amerika en in 1993 bereikte de Bowen Techniek Europa.