Vereniging - Bestuur en commissies

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit 4 personen met elk hun eigen aandachtsgebieden

Naam/bereikbaar Functie Taak
Ayo Talen
Krommevaert 1
5171 MD Kaatsheuvel
tel 0416-279532
e-mail [email protected]
Voorzitter Contactpersoon regionale aanspreekpunten en praktijkbegeleiders
Yvonne Somers
Herenweg 108a
2465 AJ Rijnsaterwoude
tel 0172-500266
e-mail [email protected]
Penningmeester  Ledenadministratie, financiële administratie en - beheer
Joyce Lieste
Secretariaat B.B.V.
Melkweg 2
3721 RG Bilthoven
e-mail [email protected]
Secretaris  Interne communicatie (nieuwsbrief, website etc.), post- en e-mailadres,  algemeen secretarieel werk
Wilma van den Thillart
Klingbemden 173
6441  KX Brunssum
tel 045-5640522
e-mail [email protected]
Algemeen bestuurslid  Externe communicatie (publiciteit, coördinatie lezingen en – telefoon-  panel), telefonisch contact BBV

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie is belast met de toetsing van de kandidaat-leden op hun  behandel-specifieke kennis en bereidheid om samen te werken met het reguliere veld en collegae uit andere disciplines binnen het complementaire veld..
De commissie formuleert een voordracht die positief dan wel negatief kan zijn. Op grond van deze voordracht besluit het Algemeen Bestuur wel of niet tot toelating van het kandidaat-lid.

PR-commissie
De PR-commissie zal voor de vereniging in voorkomende gevallen naar buiten treden:

  • om voorlichting te geven over de Bowen Therapie;
  • om de BBV en haar leden bij de zorgverzekeraars en een breed publiek onder de aandacht te brengen.